Werkwijze en uw privacy

Wat kun je van mij verwachten:

- persoonlijke kennismaking
- een luisterend oor voor jouw verhaal
- ondersteuning om het op jouw manier te doen
- beproefde technieken
- een trainer/therapeut die zich blijvend laat bijscholen
- een open klimaat 
- met de voeten in de aarde

Persoonlijke kennismaking en oriënterend gesprek:
Dit gesprek geeft je de mogelijkheid om kennis met mij en mijn werkwijze te maken. Je kunt dan ervaren of ons contact klikt. Als wij beiden besluiten dat je bij mij aan het goede adres bent, worden er vervolgafspraken gemaakt. 

Vervolgtraject: supervisie, intervisie, coaching
In het traject supervisie of coaching onderzoeken we je (leer)vragen en onderzoeken we je doelen. Supervisie is een traject van 8 tot 12 sessies.
Bij themagerichte intervisie en coaching bespreken we het tijdspad.

Trainingen: de trainingen worden gegeven in samenwerking met Yet coaching&training, www.jetvanderheide.nl


UW PRIVACY 
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
·        zorgvuldig omgaan met uw gegevens,
·        er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen, met uw toestemming, ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing.
·        Voor het gebruik door de collega die tijdens afwezigheid, mij waarneemt.
·        Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Het dossier blijft, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

KLACHTEN
Sucotra is aangesloten bij een klachtencommissie.
Als u een klacht heeft dan kunt u deze altijd met mij bespreken. 
Komen we er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met: SCAG
– www.SCAG.nl
Telefoonnummer: 085-9022863

Lid maatschappen:
LVSC - begeleidingskunde 
(landelijke vereniging voor supervisie en coaching)
Registerplein
 - (onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals)
VCW - 
(vereniging van contextueel werkers)