Wat kun je van mij verwachten:
- persoonlijke kennismaking
- een luisterend oor voor jouw verhaal
- ondersteuning om het op jouw manier te doen
- beproefde technieken
- een trainer/therapeut die zich blijvend laat bijscholen
- een open klimaat 
- met de voeten in de aarde

Persoonlijke kennismaking en oriënterend gesprek:
Een orienterend gesprek. Dit gesprek geeft je de mogelijkheid om kennis met mij en mijn werkwijze te maken. Je kunt dan ervaren of ons contact klikt. Als wij beiden besluiten dat je bij mij aan het goede adres bent, worden er vervolgafspraken gemaakt. 

Vervolgtraject: supervisie, intervisie, coaching
In het traject supervisie of coaching onderzoeken we je (leer)vragen en onderzoeken we je doelen. Supervisie is een traject van 8 tot 12 sessies.
Bij themagerichte intervisie en coaching bespreken we het tijdspad.

Trainingen in overleg

Werkwijze:
In coaching en supervisie, werk ik vanuit de basis, dat ieder mens in relatie staat met zijn geschiedenis en zijn omgeving. (contextuele therapie)
Daarbij maak ik gebruik van verschillende methodieken waaronder: 
NLP ( neurolinguïstisch programmeren), 
RET (rationele emotieve training), 
TA   (transactionele analyse),
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing),
EFT - ( 
Emotionally Focused Therapy)
Opstellingen 
Verbindende communicatie
Ontspanningstechnieken, visualisatietechnieken en creatieve methoden.

In ons contact staat jouw of jullie vraag altijd centraal.

Contextuele coaching/therapie gaat er vanuit dat je altijd verbonden bent met anderen, je gezin van herkomst en met de generaties voor je. De problemen waar we mee geconfronteerd worden kunnen te maken hebben met de manier waarop we in deze familie geleerd hebben te leven. Daar liggen mooie ervaringen en soms ook moeilijke momenten, moeizame relaties en onuitgesproken verwachtingen. Deze ervaringen nemen we mee in ons leven en hebben onze stijl van denken en leven mede beïnvloed. Door aandacht te geven wat voor jou belangrijk is, krijgt je zelfvertrouwen en het vertrouwen in je relaties weer ruimte om te groeien.

UW PRIVACY
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, notities maak en een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de contacten.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
·        zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en e.v. medische gegevens,
·        er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen, met uw toestemming, ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing.
·        Voor het gebruik door de collega die tijdens afwezigheid, mij waarneemt.
·        Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
·        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Het dossier blijft, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE factuur
Op uw factuur staat:
•        Uw naam, adres en woonplaats
•        uw geboortedatum
•        de datum van de behandeling
•        een korte omschrijving van de behandeling, 'psychosociale therapie’
•        de kosten van het consult

KLACHTEN
Sucotra is aangesloten bij een klachtencommissie.
Als u een klacht heeft dan kunt u deze altijd met mij bespreken. 
Komen we er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met: SCAG
– www.SCAG.nl
Telefoonnummer: 085-9022863

Ter info: sinds 2023 ben ik niet meer gecontracteerd voor de zorgverzekeraar. Dit betekent dat ik de prijzen lager kan houden. 

Lid maatschappen:
LVSC - begeleidingskunde
(landelijke vereniging voor supervisie en coaching)
Registerplein - (onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals)
VCW - (vereniging van contextueel werkers)